Archiv Červenec 2018

O interpretaci dogmat

Mezinárodní teologická komise, jíž předsedá prefekt Kongregace pro nauku víry, si v roce 1989 v dokumentu O interpretaci dogmat posteskla, že by církevní magisterium mělo explicitně označovat stupeň závaznosti svých prohlášení:„Tradice je opravdu…

Poznámka

Při četbě knihy Karla Marxe a Bedřicha Engelse „Německá ideologie“ (rukopis vznikal v letech 1845-46) s podtitulem „Kritika nejnovější německé filosofie v jejích představitelích Feuerbachovi, B. Bauerovi a Stirnerovi a kritika německého socialismu v…