Mezinárodní teologická komise, jíž předsedá prefekt Kongregace pro nauku víry, si v roce 1989 v dokumentu O interpretaci dogmat posteskla, že by církevní magisterium mělo explicitně označovat stupeň závaznosti svých prohlášení:

„Tradice je opravdu živou skutečností, což vysvětluje, proč se set­káváme se značným počtem prohlášení magisteria, jejichž důležitost může být vyšší či nižší a jejichž závazný charakter může mít odlišný stupeň. (...) Kvůli tomu, aby se závaznost určitého prohlášení zby­tečně neoslabovala, bylo by opravdu záhodno, aby samo církevní magisterium pokaždé jasně vyjadřovalo způsob a stupeň závaznosti svých vlastních prohlášení.“

 

Poznámka:

Někdy se ovšem může ukázat, že právě možnost oslabení stupně závaznosti dřívějších prohlášení je cestou vpřed. Jestli je to dobře nebo špatně, nechť posoudí ti, pro které výroky církevního magisteria znamenají něco více než jen zajímavost.

Pixabay. Creative Commons Zero (CC0)