Při četbě knihy Karla Marxe a Bedřicha Engelse „Německá ideologie“ (rukopis vznikal v letech 1845-46) s podtitulem „Kritika nejnovější německé filosofie v jejích představitelích Feuerbachovi, B. Bauerovi a Stirnerovi a kritika německého socialismu v jeho různých prorocích“ jsem v části „III. Svatý Max“ kapitola „1. Jedinec a co mu náleží“ podkapitola „Nový zákon: »Já«“ podpodkapitola „2. Fenomenologie egoisty se sebou shodného čili učení o ospravedlnění“ narazil na tři tečky s vysvětlující poznámkou: ... g)
____
g) Zde následuje místo, které úplně sežraly myši

 

Pixabay. Creative Commons Zero (CC0)