rubrika čtenářský deníček


Jednou větou o mém zklamání týkajícím se duchovního středu Evropy

Čas od času, když sdělovací prostředky zase jednou znovu ožijí intenzivnější výměnou názorů v rámci neumdlévající společenské rozpravy všech těch přátel sporu o sloup smíření na pražském Staroměstském náměstí, říkávám si, že by mohlo být docela…

Dějiny pobožností u Mariánského sloupu na staroměstském náměstí v Praze

Sedlák, Dr. Jan Nep.: Dějiny pobožností u Mariánského sloupu na staroměstském náměstí v Praze, ČKD, 1924/4, str. 270-275, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=9731 Na poděkování Bohu za šťastné uhájení Prahy proti Švédům…

Jest to korintský sloup sedmdesát centů vážící

STAROMĚSTSKÝ RYNK V PRAZE popisuje DR. JOSEF TEIGE, ARCHIVÁŘ KR. HL. MĚSTA PRAHY a výklady historicko-uměleckými provází JAN HERAIN, STAVEBNÍ ARCHIVÁŘ KK. HL. MĚSTA PRAHY A C. K. KONSERVATOR. PRAHA 1908. NÁKLADEM SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ…

O interpretaci dogmat

Mezinárodní teologická komise, jíž předsedá prefekt Kongregace pro nauku víry, si v roce 1989 v dokumentu O interpretaci dogmat posteskla, že by církevní magisterium mělo explicitně označovat stupeň závaznosti svých prohlášení:„Tradice je opravdu…

Poznámka

Při četbě knihy Karla Marxe a Bedřicha Engelse „Německá ideologie“ (rukopis vznikal v letech 1845-46) s podtitulem „Kritika nejnovější německé filosofie v jejích představitelích Feuerbachovi, B. Bauerovi a Stirnerovi a kritika německého socialismu v…