rubrika zbožné básničky


The Holy Double Trinity

THE HOLY DOUBLE TRINITY Hle, zkamenělý Bůh. Tam, na vysokém sloupu. V potu se celý koupu, chvěje se nejen vzduch Možná se v kámen vtělil - místo do srdcí - s povzdechem, pod tukem nebo pod mechem, že zkameněla, sdělil. S tou tiárou, toť Otec, ten na…