Archiv Červen 2019

Jest to korintský sloup sedmdesát centů vážící

STAROMĚSTSKÝ RYNK V PRAZE popisuje DR. JOSEF TEIGE, ARCHIVÁŘ KR. HL. MĚSTA PRAHY a výklady historicko-uměleckými provází JAN HERAIN, STAVEBNÍ ARCHIVÁŘ KK. HL. MĚSTA PRAHY A C. K. KONSERVATOR. PRAHA 1908. NÁKLADEM SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ…