Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: "Pozdrav pámbu." Žena hadovi odvětila: "I dejž to pámbu." Had ženě řekl: "Co Bůh činí, dobře činí. Ve všem ho poslouchejte." I viděla žena, že nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Bůh učinil, je dobrým Božím tvorem. Řekla to také svému muži. I chválili spolu Boha, učinitele všeho stvoření. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. Pozdravil člověk a jeho žena Hospodina Boha: "Pozdrav pámbu". Bůh jim řekl: "I dejž to pámbu. Člověče, nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?" Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, mi nedala." I zeptal se Hospodin Bůh ženy: "S hadem jsi už mluvila, ženo?" Žena odpověděla: "Ano, je to takové hodné hovado." I řekl Hospodin Bůh hadovi: "No dobře, tak teda žádný Vánoce nebudou."