THE HOLY DOUBLE TRINITY 

Hle, zkamenělý Bůh. 
Tam, na vysokém sloupu. 
V potu se celý koupu, 
chvěje se nejen vzduch 

Možná se v kámen vtělil 
- místo do srdcí - s povzdechem, 
pod tukem nebo pod mechem, 
že zkameněla, sdělil. 

S tou tiárou, toť Otec, 
ten na Kříži, toť Syn. 
Ten pták, toť Duch je, vím. 
Říká to celá obec. 

Na ty tři Boží hlavy, 
jak Mojžíš dal už vědět, 
zezadu měl bych hledět, 
bych nezemřel z té slávy 

Obejdu sloup a zvednu tvář 
a překvapením zblednu: 
Vidím tam ještě jednu 
Trojici Nejsvětější zas. 

V Osobách třech Bůh jediný 
a přesto vidím Osob šest, 
Trojice dvě zřím, divná zvěst, 
divný je, kdo se nediví 

Jaká to elegance, 
já obdivem jsem zcela ztich. 
Snad záložní je jedna z nich: 
Mystická Redudance

 

Sloup Nejsvětější Trojice u kostela sv. Martina v Nejdku
znázorňuje dvě Nejsvětější Trojice vzájemně pootočené o 180° podle svislé osy.
Barokní dílo zhotovil A. G. Pöhner roku 1715.

 

p.s.

To nahoře je svatozář
Z tří úhlů zbývá jeden
Dva ztraceny jak Eden
Už odnesl je čas